Kranz & Ziegler A/S
  • Kranz & Ziegler A/S
  • Kranz & Ziegler A/S
  • Kranz & Ziegler A/S
  • Kranz & Ziegler A/S
Besøg Kranz & Ziegler A/S

Smykkeproducent og - grossist Kranz og Ziegler har knækket nødden.

Kranz og Ziegler har formået at etablere en e-butik, hvor de som producent sælger direkte til slutkunderne og får del i væksten i e-handel.

Når producenter etablerer e-butikker, bliver de typisk mindre populære i deres forhandlerkanal, og dette afholder ofte producenter fra at lave e-butikker. Men den enkelte forhandler har sjældent overblik eller kundegrundlag til at etablere en forretning på nettet, der fungerer parallelt med en fysisk forretning. Resultatet er, at ingen får del i væksten i e-handel.

Efter en julehandel i 2008, som ikke var god, kunne smykkeproducent og - grossist Kranz & Ziegler A/S konstatere, at nethandlen voksede kraftigt - i modsætning til den almindelige detailhandel. Kranz & Ziegler gik derfor i tænkebox for at finde en løsning, så både de og deres ca. 100 forhandlere kunne nyde godt af væksten i nethandel.

Løsningen blev søsat 16.11.2009, hvor Kranz & Ziegler gik i luften med en e-shop, hvor de bruger nettet som ny distributionskanal og sælger direkte til slutkunderne.

Kranz & Ziegler og forhandlerne giver kunderne det, de vil have i dag. Nemlig mulighed for at lade sig inspirere, få rådgivning, købe og få service på tværs af flere kanaler - i dette tilfælde:

  • Et katalog, som bliver omdelt i hele Danmark
  • Ca. 100 guldsmedeforretninger
  • Kranz & Zieglers e-shop

 

Forretningsmæssige fordele:

Ingen enkeltaktør ejer hele værdikæden. Men sammen kan Kranz & Ziegler og deres forhandlere give kunderne den frihed, som de efterspørger:

Kunderne kan blive inspireret:

  • Enten ved at kigge i det husstandsomdelte katalog, gå ned i butikken og prøve en ring eller lign., gå hjem og tænke og så bestille kl. 23.22 på nettet
  • Eller de kan blive inspireret på nettet og gå ned i butikken og købe
  • Eller de kan købe en gave på nettet, og modtageren af gaven kan gå i sin lokale butik og få den byttet eller tilpasset

Guldsmedene har glæde af løsningen, fordi kundernes lokale tilknytning styrkes, og købet fastholdes i detailleddet. Samtidig så behøver den enkelte guldsmed ikke at binde penge i et stort lager.

Den enkelte guldsmed køber sig ind på konceptet ved at være medinvestorer i Kranz & Zieglers husstandsomdelte katalog.

Ved at købe kataloger til at uddele i sit nærområde bliver den enkelte guldsmed nævnt på Kranz & Zieglers e-shop som en af de i alt ca. 100 guldsmede, hvor man som kunde kan hente sine varer.

Resultat:

Hele løsningen inkl. integration til ERP system og en smykke konfigurator blev udviklet og implementeret på rekord tid, på under 2 måneder.

Kranz & Ziegler kom online til julehandlen og fik høstet de første erfaringer med e-handel.