Opdateret klient til replikering

Vi har udviklet en ny udgave af klienten til datareplikering, som fuldt ud erstatter den eksisterende.

Det er vigtigt at få klienten opdateret, så det sikres, at data sendes i overensstemmelse med de nyeste sikkerheds- og krypteringsstandarder (herunder TLS 1.2).


Om datareplikering
Datareplikering sikrer, at din hjemmeside har adgang til dine ERP-data, og at disse opdateres løbende. Replikeringen er i mange tilfælde tilpasset din forretningsbehov, så forskellige data replikerer efter bestemte skemaer.


Om den nye udgave af klienten
Den opdaterede klient sikrer en bedre kryptering af de data der udveksles. Den understøtter ikke længere FTP-protokollen, og det er derfor ikke muligt længere at sende data ukrypteret.

Den nye udgave af klienten kan installeres på alle Microsoft-supporterede udgaver af Windows (fra Windows Server 2008 eller Windows 7).

Se øvrige krav til systemet: https://documentation.chainbox.dk/chainbox-hosting/sync-client/index.html


Opgradering til den nye udgave af klienten
Du kan enten selv opdatere til den nye udgave af klienten, eller Chainbox kan gøre det.

Chainbox kan i de fleste tilfælde gennemføre opdateringen på ca. 2-3 timer, og det afhænger af hvor gammel din klient er, og hvor store ændringer der er foretaget. Det inkluderer tilpasning af dit overførselsskema, så klienten overfører de samme typer af data på de samme tidspunkter. Har du i forvejen en nyere version af klienten (dvs. din replikreingsklient er opdateret typisk inden for de sidste 6 måneder), vil processen være langt hurtigere.

I opdateringsprocessen bliver konfigurationen gennemgået, så det sikres at klienten er optimeret i forhold til dataforbrug.

Ønsker du selv at opdatere klienten, er det muligt. Det kræver adgang til hosting-serveren, og at du kan SQL / Windows Server. Du skal kontakte Chainbox for at få tilsendt en ZIP-fil med klienten. Se https://documentation.chainbox.dk/chainbox-hosting/sync-client/index.html for systemkrav.


Udfasning af den gamle klient
Den gamle klient udfases 15. april 2019, men vi anbefaler at du får den opdateret hurtigst muligt.

Få nyheder om tiltag og følg med bag skærmen